Waarom het Vaticaan zoveel macht heeft en Italië niet tegenstribbelt

In de podcast La confessione podcast wordt akelig duidelijk hoe misbruik in Italië ongestraft kan blijven door de macht van het Vaticaan. Waar iemand in Nederland al lang veroordeeld was, is in Italië bijvoorbeeld misbruik in de kerk bijvoorbeeld ‘een incident’. Zo werd er onlangs wel priester veroordeeld tot koerte gevangenisstraf, maar wordt het probleem verder ‘opgelost’ door herplaatsing en omkoping. Stilzwijgen, afdekken en beschermen is de gang van zaken. Maar waar komt het eigenlijk door dat het Vaticaan zoveel macht heeft, en Italië daar niet tegenin gaat?

De macht van het Vaticaan

Het Vaticaan is een machtige politieke entiteit. De sterke positie ervan in Italië geeft het religieuze fort het vermogen om macht uit te oefenen zonder al te veel tegenstand. Dat zit ‘m in de volgende dingen, die niet alleen het Vaticaan te verwijten zijn.

Historische invloed

Italië is de thuisbasis van het Vaticaan, de zetel van de Rooms-Katholieke Kerk. Die religie heeft diepe wortels in de Italiaanse geschiedenis en cultuur, wat heeft bijgedragen aan de sterke positie van de kerk in de Italiaanse samenleving.

Politieke en sociale invloed

De katholieke kerk heeft dan ook eeuwenlang veel invloed gehad op het reilen en zeilen in Italië. Zo heeft de kerk een grote rol gespeeld in het vormgeven van wetgeving, onderwijs en andere belangrijke alledaagse dingen.

Maatschappelijke betrokkenheid

De Italiaanse overheid schiet nogal eens tekort op het gebied van liefdadigheidswerk, armenzorg en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Het Vaticaan is daarentegen juist een instelling die die essentiële diensten levert. Dat levert naast karmapunten ook een sterke machtspositie op tegenover de overheid.

Politieke steun

Politici in Italië kunnen profiteren van de steun van de katholieke kerk bij verkiezingen en beleidsbeslissingen. Daarom zijn ze soms terughoudend om de kerk te bekritiseren of haar macht aan te tasten.

Soevereine staat

Het Vaticaan is niet alleen een religieuze instelling, maar ook een soevereine staat met zijn eigen wetten, instellingen en diplomatieke betrekkingen. Naast invloed op Italië, heeft de staat dus ook nog een bijzondere en versterkte positie in de internationale arena.